سفارش تبلیغ
صبا ویژن


مزاحم تلفنی

همچونی مینالم از سودای دل

اتشی درسینه دارم جای دل

من که باهرداغ پیداساختم

سوختم ازداغ ناپیدای دل

همچوموجم یک نفس ارام نیست

بس که طوفان زابود دریای دل

دل اگرازمن گریزد وای من

غم اگراز دل گریزد وای دل

مازرسوایی بلنداوازه ایم

نامورشد هرکه شدرسوای دل

خانه ی موراست ومنزلگاه بوم

اسمان باهمت والای دل

گنج منعم خرمن سیم وزراست

گنج عاشق گوهریکتای دل

درمیان اشک نومیدی رهی

خندم ازامیدواری های دل


نوشته شده در یکشنبه 89/12/1ساعت 9:45 صبح توسط مراحم نظرات ( ) |

هرکس مزاحمی داره شمارشوبده تا به حسابش برسیمممممممممممممممممممقاط زدمدعواچشمک


نوشته شده در جمعه 89/11/29ساعت 2:42 عصر توسط مراحم نظرات ( ) |

09189264824

09379523698

این شمارهارو دوستم فرستاده بازم ازکرمانشاس


نوشته شده در جمعه 89/11/29ساعت 2:25 عصر توسط مراحم نظرات ( ) |

09387991480

09186848345

09368435483

09359716896

این شماره هامطعلق به پسری کاملابی ادب که هرروز درشهرکرمانشاه مشغول سواستفاده ازدخترهای بسیاری است امیدوارم به زودی پخش بشه ودرس خوبی بگیره


نوشته شده در جمعه 89/11/29ساعت 2:21 عصر توسط مراحم نظرات ( ) |

 09388812470

09369783660

 


نوشته شده در سه شنبه 89/11/26ساعت 12:15 عصر توسط مراحم نظرات ( ) |


Design By : Pichak